Localități
Localităţi înfrăţite
Vremea
Harta
Hungarian (formal)Română (România)

Fisa de prezentare a localitatii Sansiminon

 

1.Statutul administrativ : COMUNA

-compus din: - localitatea de resedinta - Sînsimion

- satul - Cetatuia

2. Asezare geografica : –comuna se situeaza pe partea de sud a judetului Harghita,în centrul depresiuni Ciucului de Jos,pe malul stang al rîului Olt.

3. Populatia comunei3498 din care:

- maghiara -3096

- romanâ - 41

- romi - 290

- germani - 2

4. Invatamânt – exista 4 unitati de invatamant primar-gimnazial cu 47 sali ,cu 570 de elevi si prescolari,

5. Culte –2 biserica apartinand cultei romano catolice –din satele Sinsimion si Cetatuia -cel din Cetatuia figureaza pe lista monumentelor din patrimonioului national.

6. Economie:

a. Industrie: - 3 unit.de prelucrare lemnului-privat

- 1 unit.de prelucr.mase plastic.

b. Agricultura : - 2 Asoc.agricole - 300 ha-privat

- 2 unit.de preluare,depozit.si comercializare cereale,si samantâ.-proprietate mixta

- 70 % din populatie se ocupa cu agricultura si cresterea animalelor.

- 5 unit. -ferma ferma zootehnica cresterea vaci de lapte -/activitate independenta/

c. Servicii: - activitatii comerciale –13 unit.de comercializare produse alimentare si nealimentare.-private

- prestarii servicii – 1 unit.croitorie, 1 tîmplarie,3 frizerie-coafura, 3 baruri - private ,

7. Cultura – 2 camine culturale, 1 biblioteca comunala,

8. Sanatate – 1 dispensar medical – 3 cabinete medicale,din care 1 cab.de stomatologie.

9. Turism – posibilitati de dezvoltare a turismului rural;exploatarea apelor minerale/bai,mofete,-/muntele Aladar/-8 km de la resedinta com./turism montan-turism rural

10. Proiecte de dezvoltare a comunei

– in viitor posibilitatii de investitii în infrastructura,apa-canal ,gaze ,

-crearea unit.de productie cum ar fi prelucrarea laptelui,a carnii, a lemnului pt.mobila,

11. PRIMARIA SÎNSIMIONCONSILIOUL LOCAL SÎNSIMION

- Adresa SÎNSIMION NR.219 COD.- JUDETUL HARGHITA

 • nr,telefon-fax 0266-334603

 • e-mail: primariass@yahoo.com ,pagina web –wwwcsikszentsimon.ro

Responsabil inform.publice

Veress László

 

12. Suprafata :

-Total. -.6030. ha din care :

- in intravilan 283 ha

- extravilan 4440 ha d.c. ( - padure 1307 )

Distanta de subunitate de pompieri militari M-Ciuc Km - 17

 

Sate componente :

 

Nr.

Crt.

Denumirea

Nr.

locuitori

Barbati

Femei

Copii

Distanta pana la centrul de comuna

Observatii

1.

Sat. SINSIMION

2470

970

1150

350

 

 

2

Sat. CETATUIA

1028

380

498

150

3 km

-

 

TOTAL COMUNA

3498

1300

1648

450

 

 

 

 

Personal cu responsabilitati în caz de urgente civile .

Nr.

Crt.

Numele si

prenumele

Functia

Loc de

munca

TELEFON

Serv-urg.

Administrativ

Serviciu

Acasa

Mobil

1

Fabian Laszlo

Presedinte CLSU

Primar

Primaria

0266

334603

0266

334762

0745396081

2.

Csato Gabor

Vicepresedinte

Vicepresedinte

idem

310388

-

0721250807

3.

Veress Laszlo

Insp.Prot.Civila.

Secretar

idem

334603

334763

0751017650

4.

Sandor Laszlo

Sef servici SVSU

sofer

idem

 

 

0751017651

 

Structuri de P.S.I. si protectie civila constituite :

 

 • Comitet Local pentru Situatii de Urgenta

-Nr. membrii : - 35 +1 sef serviciu

-Dispozitia nr. 457/2004

- Centru Operativ: Tip temporar.

- Nr.membrii : 4

- dispozitia nr. 457/2004

- Cadru Tehnic P.S.I.

- telefon -

-fax -

- Inspector protectie civila :

-Veress Laszlo telefon servicu -0266334603,

acasa -334762

Serviciu de Urgenta Voluntar categoria –III

- autopspeciala

- utilaj de stingere : motopompa tip B 2 buc

- pompieri angajati -

- pompieri voluntari 35

- echipe specializate 6

 

Surse de alimentare cu apa în caz de incendiu :

 • hidranti de incendiu în satul SINSIMION - 22

 • hidranti de incendiu în satul CETATUIA - 10

 • bazin de apa - nu exista

 • raul /paraul/ OLT cu debit permanent si paraul Fisag satul Cetatuia

 • conducta pentru hidranti 8 km

 

 

Institutiile si imobilele apartinand primariei sunt .conform copiei xerox din HGR.NR.1351/2001 –Anexa 50

 

Pe teritoriul localitatii Sansimion functioneaza urmatorii agenti economici :

 

Nr.

Crt.

Denumirea agentului economic

Adresa

Telefon

Profil de

Productie

Tipul de

Risc

Nr.angajati

1.

Sc Impex-Incze SRL

Sinsimion nr.26

334719

Prelucr.lemn

incendiu

8

2.

Sc.Heboplast SRL

Sinsimion nr.560

335480

Preluc mase plastice

Incendiu

8

3.

Sc.Datkora SRL

Sinsimion nr.16

0744626495

Prelucr.lemn

incendiu

6

4.

Sc.Tiszaseges SRL

Sinsimion nr.110

334785

Prelucr.lemn

incendiu

4

Situatia riscurilor din localitatile Sinsimion -Cetatuia

sat apartinator comunei

 

 

 1. Riscuri naturale :

  1. fenomene meteorologice periculoase :

Nr.

Crt.

Fenomenul

Ce afecteaza

Perioada

caracteristica

1

Inundatii

Terenuri / gospodarii

cc. 600 -800 ha/ 80-100 gospodarii

vara

 

2) fenomene distructiva de origine geologica

 

Nr.

Crt.

Fenomenul

Ce afecteaza

Observatii

1

Cutremur

Este zona F care suporta pana la

7 grade Richter

 

 

3) incendii de mari proportii în interiorul localitatii :

Nr.

Crt.

 

Zona

Ce afecteaza

 

Observatii

1

Nu este cazul

Gospodarii

 

 

4) incendii de padure

Nr.

Crt.

 

Zona

Ce afecteaza

 

Observatii

1

Administrativa a comunei

 

padure cc 1307 ha

Numai in cazuri

extreme de seceta

îndelungata

-neglijenta

 

 1. Riscuri tehnologice :

  1. accidente chimice

Nr.

Crt.

 

Zona

Ce afecteaza

 

Observatii

1

 

-

Nu este cazul

 

  1. accidente majore pe caile de comunicatii rutiere: -

-drum judetean 123 A 7 km– posibila in urma unui accident a vechiculului ce transporta material explozibil ,

 

  1. accidente majore pe caile de comunicatii feroviare

-calea ferata cc 1 km ce traverseaza localitatea Sînsimion

4) poluare pe ape

 

Nr.

Crt.

 

Zona

Ce afecteaza

 

Observatii

1

 

-

Nu este cazul

 

 1. accident nuclear si caderi de obiecte cosmice

-accident nuclear nu este cazul

-caderi de obiecte cosmice –posibile ;-meteoriti,aeronave

6) munitie neexplodata : -posibil /la data prezentei nu a fost cazul

 

 1. Riscuri biologice ;

- îmbolnaviri în masa - nu este cazul

- epidemii : - nu este cazul

- epizotii - nu este cazul

 

D.Alunecari de teren

- nu exista zone cu risc de alunecari

Sisteme de alarmare ,alertare la incendii si protectie civila

a) sirene de alarmare

Nr.

Crt.

Tipul

Puterea

( kw )

Proprietar

Adresa unde este

instalata

Mod

actionare

1.

Sirena tip suflant

5,5

Consiliul local .

Sinsimion nr.209

electric

b) Clopote - Biserica din satul Sînsimion

- Biserica din satul Cetatuia

c) Radioreceptor - 1

d) Statie radio -MOTOROLA - 3

 

 

 

 

 

Adaposturi existente :

  1. de protectie civila

 

Nr.

Crt.

Tipul adapostului

Adresa

Capacitatea

 

1

Nu exista

 

 

 

 

  1. Subsoluri

Nr. 650 -pivnite , suprafata 13000 mp ,capacitatea 3250 persoane .

 

c) Numar constructii noi prevazute cu adapost 2

 

Asigurarea protectiei N.B.C.

 

a) Mijloace de decontaminare - nu exista

 

Nr.

Crt.

Tip P.D.

Locul /Adresa

Este amenajat

Încadrare

Are plan

-

-

-

-

-

-

 

- numar. mijloace de protectie individuala (cartuse filtrante sorbante nr. –

- numar masti contra gazelor -

- numar complete de protectie - 48

 

Asigurarea sanitara :

 

- numar dispensare medicale 1

- numar medici 3

- numar cadre medii 4

- numar autosalvari -

- numar laboratoare medicale -

 

Asigurarea sanitar-veterinara :

- numar dispensare sanitar-veterinare 1

- numar medici veterinari 1

- numar tehnicieni 2

- numar laboratoare sanitar-veterinare -

 

 

 

 

PRESEDINTE INSP.PROT.CIVILA

Primar Secretar

Fábian László Veress László