Facebookhuroen
Logo
huroen

Hirdetések

Oferta de vânzare teren şi PV de afişare a ofertei de vânzare - Szőcs Dóra

Oferta de vanzare teren Szocs Dora 14.11.2022


PV afişare teren de vânzare Szocs Dora 14.11.2022

Pv de constat incheiere- Csiszer Annamaria 27.07.2022Oferta si pv de afisare a ofertei de vanzare teren extravilan 3165/2022


Oferta si pv de afisare a ofertei de vanzare teren extravilan 1/2019


Hirdetés- licit terület koncesszionálásra


Földgázhálózat és bekötések létesítése Csíkszentsimon Községben

Oferta si PV de afisare a ofertei de vanzare teren extravilan Apemin tusnad


Oferta si pv de afisare a ofertei de vanzare teren extravilan 1/2020

Oferta si pv de afisare a ofertei de vanzare teren extravilan 2/2020


Oferta si pv de afisare a ofertei de vanzare teren extravilan 3/2020

Oferta si pv de afisare a ofertei de vanzare teren extravilan 4/2020Comuna Sânsimion înştiinţează că se poate depune oferte de preţ pentru lucrări de reparaţii capitale pe drumuri de exploatare  conform Caietului de sarcini anexat.

Valoarea maximă a lucrărilor este: 260.000 lei, cu TVA inclus.


Ofertele se vor depune la registratura Comunei Sânsimion, respectiv sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com, până la data limită de: 01.11.2019 ora 13.30.

Fiind o analiză a pieţei, achizitorul are deplină libertate de a selecta oferta câştigătoare fără a fi obligată să anunţe acest lucru şi celorlalţi participanţii. În acest caz nu se aplică prevederile privind soluţionarea contestaţiilor.Comuna Sînsimion înştiinţează că se poate depune oferte de preţ pentru executarea proiectului “Amenajare spaţii publice parcări auto în comuna Sînsimion, sat Sînsimion şi sat Cetăţuia”. Se vor amenaja cca.1550 mp de teren realizând atât locuri de parcare, trotuar cât şi zone verzi.

Valoarea estimată a proiectului este: 266139,00 lei, TVA inclus.

Ofertele se vor depune la registratura Comunei Sînsimion, respectiv sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com, până la data limită de: 22.11.2018 ora 12.00.                             

Documentaţie se poate obţine de la autoritatea contractantă în baza unei cereri înregistrate la registratura Comunei Sînsimion.

Fiind o analiză a pieţei, achizitorul are deplină libertate de a selecta oferta câştigătoare fără a fi obligată să anunţe acest lucru şi celorlalţi participanţii. În acest caz nu se aplică prevederile privind soluţionarea contestaţiilor.


Comuna Sînsimion înştiinţează că se poate depune oferte de preţ pentru lucrări de reparaţii capitale pe drumuri de exploatera conform Caietului de sarcini anexat.

Valoarea maximă a lucrărilor este: 280000,00 TVA inclus.

Ofertele se vor depune la registratura Comunei Sînsimion, respectiv sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com, până la data limită de: 29.10.2018 ora 15.30.

Fiind o analiză a pieţei, achizitorul are deplină libertate de a selecta oferta câştigătoare fără a fi obligată să anunţe acest lucru şi celorlalţi participanţii. În acest caz nu se aplică prevederile privind soluţionarea contestaţiilor.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA SÎNSIMION, cu sediul în com. Sînsimion, nr. 219, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Amenajare spaţii publice parcări auto în comuna Sînsimion, sat Sînsimion şi sat Cetăţuia” propus a fi amplasat în com. Sînsimion, sat. Sînsimion şi sat. Cetăţuia, domeniu public, jud Harghita.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00, respectiv vineri între orele 8,00-14,00, pe tot parcursul procedurii.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 , Fax: 0266-310041.office@apmhr.anpm.ro.

Hírdetés

CSÍKSZENTSIMON KÖZSÉG, Csíkszentsimon, 219 sz, Hargita megye székhellyel, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a „ Közterületek és parkolók rendezése, Csíkszentsimon község és Csatószeg falu közterületén”, című tervét, mely Hargita megyében, Csíkszentsimon község területén helyezkedik el, benyújtotta a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,00-16,00 óra között valamint pénteken 8,00-14,00 óra között (0266-310041, office@apmhr.anpm.ro) az engedélyezési eljárás alatt.

 

 

 

 
cookie warningA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában. A weboldal további használatával beleegyezik a sütik használatába!