Logo
hu ro en
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Csíkszentsimon Polgármesteri Hivatal
általános pályázati kiírása kulturális-ifjúsági programok, projektek és rendezvények támogatására a 2018-as évben


A támogató intézmény megnevezése: Csíkszentsimon Polgármesteri Hivatal, Csíkszentsimon, Főút 219. szám, Hargita megye, adószám: 4245909, tel/fax.: 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.
Pályázhatnak: A román törvényeknek megfelelően létrehozott és közjogi és magánjogi, jogi- és fizikai személyek, amelyek Csíkszentsimon község területére vannak bejegyezve.
Jogszabályok: Az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005 –ös törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel. Az 51/1998-as számú Kormányrendelet a kultúrális programok és projektek finanszírozási rendszerének javításáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 
Támogatott tevékenységek:
- tematikus túrák szervezése a fiatalok számára;
- a gyermekek és a fiatalok számára csere-táborok szervezése;
- különböző tevékenységek szervezése a fiatalok számára a Csíkszentsimon község kultúrális, történelmi, néprajzi hagyományaival rendelkező közösségek szervezeteivel és intézményeivel partnerségben;
- különböző iskolai versenyek szervezése a tanulók és óvodások számára;
- kultúrális rendezvények szervezése
- támogatják az e területen benyújtott projektekhez való saját hozzájárulásukat a különböző finanszírozó szervek számára
- programok, projektek és kultúrális tevékenységek, amelyek hozzájárulnak a régió kultúrális fejlődéséhez
- részvétel a nemzeti, illetve Hargita megye területén szervezett kultúrális rendezvényeken
- a Csíkszentsimon község területén bejegyzett fúvószenekar támogatása.
A 2018-as évre előirányzott keretösszeg: 4.000 lej az ifjúsági tevékenységeket támogató projektekre, valamint 12.000 lej a kultúrális tevékenységeket támogató pályázatokra.
A program futamideje: a 2018-as költségvetési év.
A pályázat leadási módja és határideje:
A pályázatokat 2018. május 7-én, 15,30 óráig Csíkszentsimon Polgármesteri Hivatal iktatójában lehet benyújtani, Csíkszentsimon, Főút 219 szám alatt, valamint elektronikus formában a primariass@yahoo.com e-mail címre.
A vissza nem térítendő támogatás: A Csíkszentsimon Polgármesteri Hivatal kultúrális-ifjúsági tevékenységeket támogató program dokumentációjában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, beszerezhető Csíkszentsimon Polgármesteri Hivatal székhelyéről (Csíkszentsimon, Főút 219 szám, Hargita megye), kapcsolattartó személy: Sárosi-Kovács Katalin, tel: 0266-334603, email: primariass@yahoo.com, weboldal: www.csikszentsimon.ro.
Események
Hivatali közinfó
Ügyfélfogadás

Hétfő: 7.30-15.30
Kedd: 7.30-15.30
Szerda: 7.30-15.30
Csütörtök: 7.30-15.30
Péntek: 7.30-14.30