Facebookhuroen
Logo
huroen

Compartimentul social

Szamosközi Csilla
Sütő Mónika

 

 

ANUNŢ

Compartimentul social în cadrul Primăriei Comunei Sânsimion informează locuitorii comunei că în baza metodologiei de aplicare a Legii 226/2021 care reglementează ajutorul de încălzire, pragul de eligibilitate a fost majorat până  la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei,  şi până la 2.053 lei în cazul persoanei singure. O altă noutate adusă de Lege, că statul oferă supliment pentru energie.

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor  după data de 20 octombrie şi se primesc însoţit cu actele doveditoare începând cu data de 25.10.2021 şi până la17.11.2021.  Menţionăm că cererea în format electronic se poate descărca şi de pe site-ul Primăriei: csikszentsimon.ro

Acte necesare:

-actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;

–hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

– adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu menţiunea de a se specifica pe adeverinţă dacă salariatul primeşte da/ nu  bonuri valorice şi care este valoarea acestora;

– cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;

– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

-cartea de identitate a autoturismului/motocicletei aflat în proprietate

– adeverinţa de rol agricol

-factura energie electrică (toate paginile) pentru luna anterioară depunerii cererii.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire/suplimentul de energie:

1.Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi anexelor gospodăreşti.

2.Motociclete şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

3.Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

4.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5.Utilaje de prelucrare agricolă: presa de ulei, moară cereale

6.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

7.Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei.

8.Suprafete de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Trebuie trecute şi ajutoare APIA.

Declaraţia falsă se pedepseşte conform Codul Penal.

Dacă în perioada sezonului rece se produce orice fel de modificare în privinţa componenţei familei sau veniturile, titularul ajutorului de încălzire  trebuie să anunţă Compartimentul social în termen de 5 zile.

cerere asist soc

  primarii cerere scurta

Comuna Sânsimion

Compartiment social
 
cookie warningAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi!