Facebookhuroen
Logo
huroen

Program de finanţare nerambursabilă a activităţiilor culturale

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programul anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor culturale din comuna Sânsimion”, pe anul 2024
 

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.

2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, Legea nr. 212/2002, cu modificările şi complementările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;
- organizarea evenimentelor culturale
- programe, proiecte şi acţiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea culturală al regiunii
- participarea la evenimente culturale naţionale şi cele din judeţul Harghita
- sprijinirea ansamblelor populare şi a fanfarelor de pe raza comunei Sânsimion pentru deplasarea internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion, în caz de spectacol sau turneu.

5. Suma aprobată pe anul 2024: 10.000 lei pentru proiecte culturale..

6. Durata programului: anul 2024.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 25.06.2024 ora 15.00.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 26.06.2024-28.06.2024

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Virág Tímea-Magdolna , telefon 0266-334603 şi de pe adresa de web: www.csikszentsimon.ro

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programul anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor culturale din comuna Sânsimion”,  pe anul 2024
 

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.
 
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, Legea nr. 212/2002, cu modificările şi complementările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;
- organizarea evenimentelor culturale
- programe, proiecte şi acţiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea culturală al regiunii
- participarea la evenimente culturale naţionale şi cele din judeţul Harghita
- sprijinirea ansamblelor populare şi a fanfarelor de pe raza comunei Sânsimion pentru deplasarea internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion, în caz de spectacol sau turneu.

5. Suma aprobată pe anul 2024: 10.000 lei pentru proiecte culturale..

6. Durata programului: anul 2024.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 09.05.2024 ora 1500.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 13.05.2024-15.05.2024

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Virág Tímea-Magdolna , telefon 0266-334603 şi de pe adresa de web: www.csikszentsimon.ro 

 
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor culturale din comuna Sânsimion”,  pe anul 2023


1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.

2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;
- organizarea evenimentelor culturale
- programe, proiecte şi acţiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea culturală al regiunii
- participarea la evenimente culturale naţionale şi cele din judeţul Harghita
- sprijinirea ansamblelor populare şi a fanfarelor de pe raza comunei Sânsimion pentru deplasarea internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion, în caz de spectacol sau turneu.

5. Suma aprobată pe anul 2023: 20.000 lei pentru proiecte culturale..

6. Durata programului: anul 2023.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 31.07.2023 ora 1300.

Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 01.08.2023-03.08.2023

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Virág Tímea-Magdolna , telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

 ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programul anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor culturale din comuna Sânsimion”,  pe anul 2023


1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.

2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, Legea nr. 212/2002, cu modificările şi complementările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:

- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;

- organizarea evenimentelor culturale

- programe, proiecte şi acţiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea culturală al regiunii

- participarea la evenimente culturale naţionale şi cele din judeţul Harghita

- sprijinirea ansamblelor populare şi a fanfarelor de pe raza comunei Sânsimion pentru deplasarea internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion, în caz de spectacol sau turneu.

5. Suma aprobată pe anul 2023: 20.000,00 lei pentru proiecte culturale..

6. Durata programului: anul 2023.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26.06.2023, ora 1300

Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 27.06.2023 – 30.06.2023.

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primariei Sânsimion, str. Principal nr. 219, persoana de contact d-na Virág Tímea-Magdolna, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Ghidul solicitantului cultura

Contract de finantare
Formular oferta
Descrierea programului

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor culturale din comuna Sânsimion”, pe anul 2022

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, Legea nr. 212/2002, cu modificările şi complementările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;

- organizarea evenimentelor culturale

- programe, proiecte şi acţiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea culturală al regiunii

- participarea la evenimente culturale naţionale şi cele din judeţul Harghita

- sprijinirea ansamblelor populare şi a fanfarelor de pe raza comunei Sânsimion pentru deplasarea internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion, în caz de spectacol sau turneu.

5. Suma aprobată pe anul 2022: 10.000 lei pentru proiecte culturale..
6. Durata programului: anul 2022.
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 11.04.2022, ora 15,00.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 12.04.2022 – 15.04.2022.

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Sárosi-Kovács Katalin, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Program 2022
Ghid cultura 2022
Cerere cultura 2022
Anunţ cultura 2022
Contract cultura 2022
Metodologie cultura 2022ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor culturale din comuna Sânsimion”,  pe anul 2021

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, Legea nr. 212/2002, cu modificările şi complementările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;

- organizarea evenimentelor culturale

- programe, proiecte şi acţiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea culturală al regiunii

- participarea la evenimente culturale naţionale şi cele din judeţul Harghita

- sprijinirea ansamblelor populare şi a fanfarelor de pe raza comunei Sânsimion pentru deplasarea internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion, în caz de spectacol sau turneu.

5. Suma aprobată pe anul 2021: 10.000 lei pentru proiecte culturale..
6. Durata programului: anul 2021.
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 28.07.2021, ora 15,00.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 29.07.2021 – 30.07.2021.

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Sárosi-Kovács Katalin, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Program cultural 2021
Ghid cultura 2021
Contract cultura 2021
 Metodologie cultura 2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor culturale din comuna Sânsimion”, pe anul 2020


1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, Legea nr. 212/2002, cu modificările şi complementările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;
- organizarea evenimentelor culturale
- programe, proiecte şi acţiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea culturală al regiunii
- participarea la evenimente culturale naţionale şi cele din judeţul Harghita
- sprijinirea ansamblelor populare şi a fanfarelor de pe raza comunei Sânsimion pentru deplasarea internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion, în caz de spectacol sau turneu.
5. Suma aprobată pe anul 2020: 10.000 lei pentru proiecte culturale..
6. Durata programului: anul 2020.
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 13.10.2020, ora 13,30.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 14-16.10.2020.
8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primariei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Sárosi-Kovács Katalin, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.Program anual de finantare 2020


Ghidul solicitantului 2020
Cerere de finantare
Model contract
Metodologia de finantare


ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor culturale din comuna Sânsimion”, pe anul 2019, sesiunea II


1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, Legea nr. 212/2002, cu modificările şi complementările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;
- organizarea evenimentelor culturale
- programe, proiecte şi acţiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea culturală al regiunii
- participarea la evenimente culturale naţionale şi cele din judeţul Harghita
- sprijinirea ansamblelor populare şi a fanfarelor de pe raza comunei Sânsimion pentru deplasarea internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion, în caz de spectacol sau turneu.
5. Suma aprobată pe anul 2019, sesiunea II: 10.000 lei pentru proiecte culturale..
6. Durata programului: anul 2019.
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 02.08.2019, ora 13,30.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 05.08.2019 – 09.08.2019.
8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primariei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Sárosi-Kovács Katalin, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Documente necesare:                                           
Anexa 1 din hcl 36

 
cookie warningAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi!