Facebookhuroen
Logo
huroen

Program de finanţare nerambursabilă a activităţiilor de sport

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului anual de sprijinire nerambursabilă a activităţilor de sport din comuna Sânsimion”, pe anul 2024
 

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.

2. Solicitanţii pot fi: cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport, înregistrate legal în comuna Sânsimion, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Sânsimion.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- sprijinirea cluburilor, asociaţiilor sportive din comuna Sânsimion în vedera organizării, participării la competiţii judeţene prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive;
- susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive şi închirierea spaţiilor sportive necesare pregătirilor;
- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
- sprijinirea organizării taberelor de formare pentru cluburilor, asociaţiilor sportive desemnate pe raza teritoriului comunei Sânsimion;
-sprijinirea cluburilor, asociaţilor sportive din comuna Sânsimion la participarea în competiţiile sportive judeţene şi regionale prin decontare cheltuielilor de arbitraj;
- conform Legea nr. 288/2022 (5) din sumele alocate de la bugetul local finanţarea activităţii sportive potrivit alin. (1), (2) şi (4) minimum 30% din cuantumul aprobat va fi direcţionat către susţinerea programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor.

5. Suma aprobată pe anul 2024: 12.000 lei.
6. Durata programului: anul 2024.
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
La Primăria comunei Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, localitatea Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 25.06.2024, ora 15.00.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 26.06.2024 – 28.06.2024.

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de web: www.csikszentsimon.ro

 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului anual de sprijinire nerambursabilă a activităţilor de sport din comuna Sânsimion”,  pe anul 2024


1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.
 
2. Solicitanţii pot fi: cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport, înregistrate legal în comuna Sânsimion, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Sânsimion.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- sprijinirea cluburilor, asociaţiilor sportive din comuna Sânsimion în vedera organizării, participării la competiţii judeţene prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive;
- susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive şi închirierea spaţiilor sportive necesare pregătirilor;
- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
- sprijinirea organizării taberelor de formare pentru cluburilor, asociaţiilor sportive desemnate pe raza teritoriului comunei Sânsimion;
-sprijinirea cluburilor, asociaţilor sportive din comuna Sânsimion la participarea în competiţiile sportive judeţene şi regionale prin decontare cheltuielilor de arbitraj;
- conform Legea nr. 288/2022 (5) din sumele alocate de la bugetul local finanţarea activităţii sportive potrivit alin. (1), (2) şi (4) minimum 30% din cuantumul aprobat va fi direcţionat către susţinerea programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor.

5. Suma aprobată pe anul 2024: 12.000 lei.

6. Durata programului: anul 2024.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Primăria comunei Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, localitatea Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 09.05.2024, ora 1500.

Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 13.05.2024 – 15.05.2024.

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de web: www.csikszentsimon.ro
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programul anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor de sport din comuna Sânsimion”,  pe anul 2023


1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.

2. Solicitanţii pot fi: cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport, înregistrate legal în comuna Sânsimion, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Sânsimion.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:

- sprijinirea cluburilor, asociaţiilor sportive din comuna Sânsimion în vedera organizării, participării la competiţii judeţene prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive;

- susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive şi închirierea spaţiilor sportive necesare pregătirilor;

- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;

- sprijinirea organizării taberelor de formare pentru cluburilor, asociaţiilor sportive desemnate pe raza teritoriului comunei Sânsimion;

-sprijinirea cluburilor, asociaţilor sportive din comuna Sânsimion la participarea în competiţiile sportive judeţene şi regionale prin decontare cheltuielilor de arbitraj;

5. Suma aprobată pe anul 2023: 10.000,00 lei.

6. Durata programului: anul 2023.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Primăria comunei Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, localitatea Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26.06.2023, ora 1300

Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 27.06.2023 – 30.06.2023

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primariei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Virág Tímea-Magdolna, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.


ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

” Programului anual de sprijinire nerambursabilă a activităţilor de sport din comuna Sânsimion”,  pe anul 2023

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.

2. Solicitanţii pot fi: cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport, înregistrate legal în comuna Sânsimion, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Sânsimion.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:

- sprijinirea cluburilor, asociaţiilor sportive din comuna Sânsimion în vedera organizării, participării la competiţii judeţene prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive;

- susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive şi închirierea spaţiilor sportive necesare pregătirilor;

- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;

- sprijinirea organizării taberelor de formare pentru cluburilor, asociaţiilor sportive desemnate pe raza teritoriului comunei Sânsimion;

-sprijinirea cluburilor, asociaţilor sportive din comuna Sânsimion la participarea în competiţiile sportive judeţene şi regionale prin decontare cheltuielilor de arbitraj;

- conform Legea nr. 288/2022 (5) din sumele alocate de la bugetul local finanţarea activităţii sportive potrivit alin. (1), (2) şi (4) minimum 30% din cuantumul aprobat va fi direcţionat către susţinerea programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor.

5. Suma aprobată pe anul 2023: 10.000 lei.

6. Durata programului: anul 2023.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Primăria comunei Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, localitatea Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 20.03.2023, ora 15,00.

Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 21.03.2023 – 24.03.2023.

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Anexa nr.1 Programul sport program
Anexa nr.2 Ghidul solicitantului sport
Anexa nr.3 Cerere de finantare
Anexa nr.5 Contract
Anexa nr.6 Metodologia de finantare sport

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

” Programului anual de sprijinire nerambursabilă a activităţilor de sport din comuna Sânsimion”, pe anul 2022

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.
2. Solicitanţii pot fi: cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport, înregistrate legal în comuna Sânsimion, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Sânsimion.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- sprijinirea cluburilor, asociaţiilor sportive din comuna Sânsimion în vedera organizării, participării la competiţii judeţene prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive;

- susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive şi închirierea spaţiilor sportive necesare pregătirilor;

- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;

- sprijinirea organizării taberelor de formare pentru cluburilor, asociaţiilor sportive desemnate pe raza teritoriului comunei Sânsimion;

-sprijinirea cluburilor, asociaţilor sportive din comuna Sânsimion la participarea în competiţiile sportive judeţene şi regionale prin decontare cheltuielilor de arbitraj;

5. Suma aprobată pe anul 2022: 8.000 lei.

6. Durata programului: anul 2022.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Primăria comunei Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, localitatea Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 11.04.2022, ora 15,00.

Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 12.04.2021 / 15.04.2022.

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Sárosi-Kovács Katalin, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Ghid sport 2022
Anunţ sport 2022
Cerere sport 2022
Contract sport 2022
Metodologie sport 2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

” Programului anual de sprijinire nerambursabilă a activităţilor de sport din comuna Sânsimion”,  pe anul 2021

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.
2. Solicitanţii pot fi: cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport, înregistrate legal în comuna Sânsimion, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Sânsimion.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- sprijinirea cluburilor, asociaţiilor sportive din comuna Sânsimion în vedera organizării, participării la competiţii judeţene prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive;

- susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive şi închirierea spaţiilor sportive necesare pregătirilor;

- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;

- sprijinirea organizării taberelor de formare pentru cluburilor, asociaţiilor sportive desemnate pe raza teritoriului comunei Sânsimion;

-sprijinirea cluburilor, asociaţilor sportive din comuna Sânsimion la participarea în competiţiile sportive judeţene şi regionale prin decontare cheltuielilor de arbitraj;

5. Suma aprobată pe anul 2021: 8.000 lei.

6. Durata programului: anul 2021.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Primăria comunei Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, localitatea Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 28.07.2021, ora 15,00.

Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 29.07.2021 / 30.07.2021.

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Sárosi-Kovács Katalin, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Ghidul sport 2021
Cerere sport 2021
Contract sport 2021
Metodologie sport 2021
                                                                                 


ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor de sport din comuna Sânsimion”, pe anul 2020

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.

2. Solicitanţii pot fi: cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport, înregistrate legal în comuna Sânsimion, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Sânsimion.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- sprijinirea cluburilor, asociaţiilor sportive din comuna Sânsimion în vedera organizării, participării la competiţii judeţene prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive;
- susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive şi închirierea spaţiilor sportive necesare pregătirilor;
- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
- sprijinirea organizării taberelor de formare pentru cluburilor, asociaţiilor sportive desemnate pe raza teritoriului comunei Sânsimion;
5. Suma aprobată pe anul 2020: 8.000 lei.
6. Durata programului: anul 2020.
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
La Primăria comunei Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, localitatea Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 13.10.2020, ora 13,30.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 14-16.10.2020.
8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primariei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Sárosi-Kovács Katalin, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Ghidul de finantare sport
 Cerere de finantare sport
 Anunt de participare sport
 Contract de finantare sport
 Metodologia de finantare sportANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor de sport din comuna Sânsimion”, pe anul 2019, sesiunea II

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.

2. Solicitanţii pot fi: cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport, înregistrate legal în comuna Sânsimion, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Sânsimion.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- sprijinirea cluburilor, asociaţiilor sportive din comuna Sânsimion în vedera organizării, participării la competiţii judeţene prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive;
- susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive şi închirierea spaţiilor sportive necesare pregătirilor;
- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
- sprijinirea organizării taberelor de formare pentru cluburilor, asociaţiilor sportive desemnate pe raza teritoriului comunei Sânsimion;
5. Suma aprobată pe anul 2019, sesiunea II: 8.000 lei.
6. Durata programului: anul 2019.
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
La Primăria comunei Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, localitatea Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 02.08.2019, ora 13,30.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 05.08.2019 – 09.08.2019.
8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primariei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Sárosi-Kovács Katalin, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Documente necesare:
Anexa 1 din hcl 38
Anexa 2 din hcl 38
Anexa nr 3 din hcl 38 cerere
Anexa nr 4 din hcl 38
Anexa nr 5 din hcl 38 contract
Anexa 6 din hcl 38
 

 

 

                                               

 
 
cookie warningAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi!