Facebookhuroen
Logo
huroen

Anunţuri locuri de muncă

Primăria Comunei Sânsimion organizează concurs pentru ocuparea post funcţionar public nedeterminată.


Din cadrul compartimentului resurse umane - consilier debutant grad profesional I

 

Conţinutul dosarului de înscriere:
a)      formularul de înscriere; 
b)     curriculum vitae, modelul comun european; 
c)      copia actului de identitate; 
d)     copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
e)      copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
f)       copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
g)      cazierul judiciar; 

 

Condiţii de participare: 

-      studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-      domeniu de studiu: Ştiinţe juridice, Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice;
-      Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani;
-      cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet – nivel de bază;


Termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs: 2023. septembrie 20.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi personal la secretariatul primăriei sau să sunaţi la numărul de telefon 0266-334603!


Anunţ de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice

 

 

 

 

Primăria Comunei Sânsimion organizează concurs pentru ocuparea post contractual pe durată determinată.

Bibliotecar - gradul profesional II!

Condiţii de participare:
Studii superioare absolvite
Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel)
Cunoaşterea limbilor română şi maghiară


Termenul pentru depunerea candidaturilor este 12 iulie 2023, ora 12:00!
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi personal la secretariatul primăriei sau să sunaţi la numărul de telefon 0266-334603!

Anunţ-Bibliotecar


Primăria Comunei Sânsimion organizează  concurs pentru ocuparea post contractual pe durată determinată.

Bibliotecar - gradul profesional II!

Condiţii de participare:

Studii superioare absolvite
Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel)
Cunoaşterea limbilor română şi maghiară
Termenul  pentru depunerea candidaturilor este 28 iunie 2023, ora 12:00! Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi personal la secretariatul primăriei sau să sunaţi la numărul de telefon 0266-334603!


Anunţ - Bibliotecar


Anunţ - concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de GUARD


Anunţ- asistent medical
 2022
  Anunţ loc de muncă-perioada determinată-secretariat
Anunţ loc de muncă- álláshirdetés -şoferAnunt examen de promovare in grad profesional (22.01.2021)


Anunt examen de promovare in grad profesional superior


Rezultatul interviului din 30 01 2019


Anunţ concurs
pentru post contractual
muncitor calificat IV


Primăria comunei Sânsimion cu sediul în localitatea Sânsimion strada Principală nr.219 , judeţul Harghita organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual vacant , cu respectarea prevederior H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului - muncitor calificat IV - post contractual de execuţie pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Deservire din aparatul de specialitate a primarului comunei Sânsimion.

Condiţii specifice si generale de participare la concurs:
studii medii sau gimnaziale absolvite cu diplomă , şi calificare în oricare dintre următoarele domenii : mecanic auto,instalator tehnico-sanitar,electrician de joasă tensiune.
-permis de conducere categoria B,
- vechime în specialitate studiilor necesare , - nu se solicită.
- îndeplineşte prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Conditii de desfăşurare a concursului/examenului:
proba scrisă în data de 27.07.2020 , ora 10.00, la sediul primăriei.
proba orală în data de 29.07.2020, ora 10,00 la sediul primăriei

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, adică pănă la 14.07.2020.ora 15 ,la sediul primăriei.

Date contact: telefon 0266334603,sau 0757017650 secretar general UAT ,


PRIMAR
Kozma István-Florin

Anunţ concurs de recrutare- Compartiment secretariat şi relaţii publice
Bibliografie concurs 5-7 august 2019


Rezultatul probei scrise din 28 01 2019 pentru ocuparea postului de executie vacanta de REFERENT CL A grad profesional ASISTENT la COMPARTIMENT URBANISM
Rezultatul interviului din 30 01 2019

 
cookie warningAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi!