Facebookhuroen
Logo
huroen

Program de finanţare nerambursabilă a activităţiilor de tineret

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor de tineret din comuna Sânsimion”, pe anul 2024


1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.

2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul şi tineret – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- organizarea de excursii tematice pentru tineri;
- organizarea taberelor de schimb pentru copii şi tineri;
- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;
- organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari;
- organizarea activităţilor ştiinţifice;
- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.
- sprijinirea şcolarilor, preşcolarilor cu pachete de cadou în cadrul zilei “Moş Nicolae”
- sprijinirea programelor care necesită deplasare internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion.
- sprijinirea preşcolarilor în cadrul programului ”Primul ghiozdan şcolar”

5. Suma aprobată pe anul 2024: 15.000,00 lei

6. Durata programului: anul 2024.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 25.06.2024, ora 1500.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 26.06.2024 – 28.06.2024.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, telefon 0266-334603 sau de pe adresa de web: www.csikszentsimon.ro .

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor de tineret din comuna Sânsimion”,  pe anul 2024
 

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.

2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul şi tineret – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- organizarea de excursii  tematice pentru tineri;
- organizarea taberelor de schimb pentru copii şi tineri;
- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;
- organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari;
- organizarea activităţilor ştiinţifice;
- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.
- sprijinirea şcolarilor, preşcolarilor cu pachete de cadou în cadrul zilei “Moş Nicolae”
- sprijinirea programelor care necesită deplasare internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion.
- sprijinirea preşcolarilor în cadrul programului ”Primul ghiozdan şcolar”

5. Suma aprobată pe anul 2024: 15.000,00 lei

6. Durata programului: anul 2024.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 09.05.2024, ora 1500.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 13.05.2024 – 15.05.2024.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, telefon 0266-334603 sau de pe adresa de web: www.csikszentsimon.ro .
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programul anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor de tineret din comuna Sânsimion”,  pe anul 20231. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.

2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul şi tineret – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:

- organizarea de excursii  tematice pentru tineri;

- organizarea taberelor de schimb pentru copii şi tineri;

- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;

- organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari;

- organizarea activităţilor ştiinţifice;

- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare

- sprijinirea şcolarilor şi preşcolarilor cu pachete de cadou în cadrul zilei ”Moş Nicolae”

- sprijinirea programelor care necesită deplasare internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion

- sprijinirea preşcolarilor în cadrul programului ”Primul ghiozdan şcoalar”.

5. Suma aprobată pe anul 2023: 15.000,00 lei pentru proiecte de tineret.

6. Durata programului: anul 2023.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 26.06.2023, ora 1300.

Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 27.06.2023 – 30.06.2023.

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primariei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Virág Tímea-Magdolna, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor de tineret din comuna Sânsimion”,  pe anul 2023

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.

2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul şi tineret – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:

- organizarea de excursii  tematice pentru tineri;

- organizarea taberelor de schimb pentru copii şi tineri;

- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;

- organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari;

- organizarea activităţilor ştiinţifice;

- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.

- sprijinirea şcolarilor, preşcolarilor cu pachete de cadou în cadrul zilei “Moş Nicolae”

- sprijinirea programelor care necesită deplasare internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion.

- sprijinirea preşcolarilor în cadrul programului ”Primul ghiozdan şcolar”

5. Suma aprobată pe anul 2023: 10.000,00 lei pentru proiecte de tineret.

6. Durata programului: anul 2023.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 20.03.2023, ora 15,00.

Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 21.03.2023 – 24.03.2023.

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Anexa nr.1 Program tineret program
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE 2022

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor de tineret din comuna Sânsimion”, pe anul 2022

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul şi tineret – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- organizarea de excursii tematice pentru tineri;
- organizarea taberelor de schimb pentru copii şi tineri;
- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;
- organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari;
- organizarea activităţilor ştiinţifice;
- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.
- sprijinirea şcolarilor, preşcolarilor cu pachete de cadou în cadrul zilei “Moş Nicolae”
- sprijinirea programelor care necesită deplasare internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion.

5. Suma aprobată pe anul 2022: 15.000 lei pentru proiecte de tineret.

6. Durata programului: anul 2022.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 11.04.2022, ora 15,00.

Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 12.04.2022 – 15.04.2022.

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Sárosi-Kovács Katalin, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Program tineret 2022
Ghid tineret 2022
Cerere tineret 2022
Contract tineret 2022
Metodologie tineret 2022
ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor de tineret din comuna Sânsimion”,  pe anul 2021

1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul şi tineret – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- organizarea de excursii  tematice pentru tineri;
- organizarea taberelor de schimb pentru copii şi tineri;
- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sânsimion;
- organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari;
- organizarea activităţilor ştiinţifice;
- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.
- sprijinirea şcolarilor, preşcolarilor cu pachete de cadou în cadrul zilei “Moş Nicolae”
- sprijinirea programelor care necesită deplasare internă şi în afara ţării la localităţile înfrăţite cu comuna Sânsimion.

5. Suma aprobată pe anul 2021: 10.000 lei pentru proiecte de tineret.

6. Durata programului: anul 2021.

7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 28.07.2021, ora 15,00.

Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 29.07.2021 – 30.07.2021.

8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primăriei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Sárosi-Kovács Katalin, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Program tineret
ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor de tineret din comuna Sânsimion”, pe anul 2020


1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul şi tineret – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, Legea nr. 212/2002, cu modificările şi complementările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- organizarea de excursii tematice pentru tineri;
- organizarea taberelor de schimb pentru copii şi tineri;
- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sînsimion;
- organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari;
- organizarea activităţilor ştiinţifice;
- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
- sprijinirea şcolarilor şi preşcolarilor cu pachete de cadou în cadrul zilei ”Moş Nicolae”.
5. Suma aprobată pe anul 2020: 10.000 lei pentru proiecte de tineret.
6. Durata programului: anul 2020.
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 13.10.2020, ora 13,30.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 14-16.10.2020.
8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primariei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Sárosi-Kovács Katalin, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.

Program anual tineret 2020
Ghidul solicitantului tineret
Cerere de finantare tineret
Anunt de participare tineret
 Model contract de finantare tineret
Metodologia de participare tineretANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului anual de finanţare nerambursabilă a activităţilor de tineret din comuna Sânsimion”, pe anul 2019, sesiunea II


1. Autoritatea contractantă: COMUNA Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, telefon/fax 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfăşoară activităţi în domeniul şi tineret – acreditate, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială al comunei Sânsimion.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, Legea nr. 212/2002, cu modificările şi complementările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele activităţi:
- organizarea de excursii tematice pentru tineri;
- organizarea taberelor de schimb pentru copii şi tineri;
- diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice al comunei Sînsimion;
- organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari;
- organizarea activităţilor ştiinţifice;
- susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
- sprijinirea şcolarilor şi preşcolarilor cu pachete de cadou în cadrul zilei ”Moş Nicolae”.
5. Suma aprobată pe anul 2019, sesiunea II: 8.000 lei pentru proiecte de tineret.
6. Durata programului: anul 2019.
7. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
La Comuna Sânsimion, cu sediul în comuna Sânsimion, str. Principală nr.219, judeţul Harghita, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 02.08.2019, ora 13,30.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 05.08.2019 – 09.08.2019.
8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Primariei Sânsimion, str. Principal nr.219, persoana de contact d-na Sárosi-Kovács Katalin, telefon 0266-334603 şi de pe adresa de e-mail: primariass@yahoo.com.
Documente necesare:
Anexa nr 1 din hcl 37
Anexa nr 2 din hcl 37
Anexa nr 3 din hcl 37 cerere
Anexa nr 4 din hcl 37
Anexa 5 din hcl 37 conrtact
Anexa nr 6 din hcl 37

 
cookie warningAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi!