Facebookhuroen
Logo
huroen

Program de finanţare nerambursabilă pentru unităţile de cult

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de sprijinire a cultelor religioase din comuna Sânsimion, pe anul 2023

1. Autoritatea Contractantă: Comuna Sânsimion, localitatea Sânsimion, nr.219, cod fiscal 4245909, tel. 0266-334603, fax 0266-334603.

2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a comunei Sânsimion .

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

·        Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

·        Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,

·        Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

·        Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în comuna Sânsimion, care vizează în cadrul acestui program în anul 2023 vor fi finanţate lucrările legate de:

·        Construirea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru constituire şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenşă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asitenşă socială şi medicală susţinute de acestea.

5. Suma aprobată pe anul 2023: 50.000,00 lei pentru cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în comuna Sânsimion.

6. Condiţii de participare:

-  Nu se acordă finanţare nerambursabilă pentru parohii care nu au justificat finanţarea nerambursabilă acordată pentru anul precedent, nu au restituit sumele rămase nejustificate (inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere ale acestor sume).

- În cazul solicitărilor de sprijin financiar pentru întreţinere şi funcţionare, unităţile de cult solicitante trebuie să dovedească obligatoriu, că nu dispun de fonduri suficiente proprii pentru funcţionare (unităţi de cult fără venit sau cu venit mic)

- Dosarul întocmit pentru obţinerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriu avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Comuna Sânsimion.

- În cazul arhivelor care funcţionează lângă protopopiate, aceştia trebuie să dovedească cu actul de înfiinţare că acestea aparţin cultelor religioase.

-Cultele religioase au obligaţia să participe cu o contribuţie proprie minimă de 10% în cazul finanţării/sumei alocate mai mici de 100.000 lei, respectiv de 20% în cazul finanţării/sumei alocate mai mari sau egale cu 100.000 lei.

7. Durata programului: anul 2023.

8. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la sediul Primăriei Comunei Sânsimion, localitatea Sânsimion, nr. 219, cod poştal 537285.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 20.03.2023.

Data selecţiei şi evaluării proiectelor:  21.03.2023 – 24.03.2023.

Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Comunei Sânsimion, localitatea Sânsimion, nr. 219, e-mail: primariass@yahoo.com.

Anexa nr.1 Ghidul solicitantului program
Anexa nr. 2 Contract de finantare
Anexa 4. Cerere tip
Anexa nr.5 Declaratia de propria raspundere

Anexa nr.6 declaratia de propria raspundere

Anexa nr.7 Regulament 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de sprijinire a cultelor religioase din comuna Sânsimion, pe anul 2022

1. Autoritatea Contractantă: Comuna Sânsimion, localitatea Sânsimion, nr.219, cod fiscal 4245909, tel. 0266-334603, fax 0266-334603.

2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a comunei Sânsimion .

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

·        Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

·        Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,

·        Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

·        Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în comuna Sânsimion, care vizează în cadrul acestui program în anul 2022 vor fi finanţate lucrările legate de:

·        Construirea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru constituire şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenşă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asitenşă socială şi medicală susţinute de acestea.

5. Suma aprobată pe anul 2022: 50.000,00 lei pentru cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în comuna Sânsimion.

6. Condiţii de participare:

-  Nu se acordă finanţare nerambursabilă pentru parohii care nu au justificat finanţarea nerambursabilă acordată pentru anul precedent, nu au restituit sumele rămase nejustificate (inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere ale acestor sume).

- În cazul solicitărilor de sprijin financiar pentru întreţinere şi funcţionare, unităţile de cult solicitante trebuie să dovedească obligatoriu, că nu dispun de fonduri suficiente proprii pentru funcţionare (unităţi de cult fără venit sau cu venit mic)

- Dosarul întocmit pentru obţinerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriu avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Comuna Sânsimion.

- În cazul arhivelor care funcţionează lângă protopopiate, aceştia trebuie să dovedească cu actul de înfiinţare că acestea aparţin cultelor religioase.

-Cultele religioase au obligaţia să participe cu o contribuţie proprie minimă de 10% în cazul finanţării/sumei alocate mai mici de 100.000 lei, respectiv de 20% în cazul finanţării/sumei alocate mai mari sau egale cu 100.000 lei.

7. Durata programului: anul 2022.

8. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la sediul Primăriei Comunei Sânsimion, localitatea Sânsimion, nr. 219, cod poştal 537285.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 04.10.2022.

Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 05.10.2022 – 07.10.2022.

Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Comunei Sânsimion, localitatea Sânsimion, nr. 219, persoana de contact: dna. Sárosi-Kovács Katalin, e-mail: primariass@yahoo.com.


ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în comuna Sânsimion, pe anul 2022

1. Autoritatea Contractantă: Comuna Sânsimion, localitatea Sânsimion, nr.219, cod fiscal 4245909, tel. 0266-334603, fax 0266-334603.
2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a comunei Sânsimion .
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
· Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

· Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,

· Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

· Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în comuna Sânsimion, care vizează în cadrul acestui program în anul 2022 vor fi finanţate lucrările legate de:
· Construirea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru constituire şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenşă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asitenşă socială şi medicală susţinute de acestea.

5. Suma aprobată pe anul 2022: 50.000,00 lei pentru cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în comuna Sânsimion.

6. Condiţii de participare:
- Nu se acordă finanţare nerambursabilă pentru parohii care nu au justificat finanţarea nerambursabilă acordată pentru anul precedent, nu au restituit sumele rămase nejustificate (inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere ale acestor sume).

- În cazul solicitărilor de sprijin financiar pentru întreţinere şi funcţionare, unităţile de cult solicitante trebuie să dovedească obligatoriu, că nu dispun de fonduri suficiente proprii pentru funcţionare (unităţi de cult fără venit sau cu venit mic)

- Dosarul întocmit pentru obţinerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriu avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Comuna Sânsimion.

- În cazul arhivelor care funcţionează lângă protopopiate, aceştia trebuie să dovedească cu actul de înfiinţare că acestea aparţin cultelor religioase.

-Cultele religioase au obligaţia să participe cu o contribuţie proprie minimă de 10% în cazul finanţării/sumei alocate mai mici de 100.000 lei, respectiv de 20% în cazul finanţării/sumei alocate mai mari sau egale cu 100.000 lei.

7. Durata programului: anul 2022.
8. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la sediul Primăriei Comunei Sânsimion, localitatea Sânsimion, nr. 219, cod poştal 537285.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 10.05.2022.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 11.05.2022 – 13.05.2022.
Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Comunei Sânsimion, localitatea Sânsimion, nr. 219, persoana de contact: dna. Sárosi-Kovács Katalin, e-mail: primariass@yahoo.com.

Ghid culte 2022
Contract culte 2022
Anunţ culte 2022
Cerere culte 2022
Regulament culte 2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în comuna Sânsimion, pe anul 2021

1. Autoritatea Contractantă: Comuna Sânsimion, localitatea Sânsimion, nr.219, cod fiscal 4245909, tel. 0266-334603, fax 0266-334603.
2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a comunei Sânsimion .
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
·        Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

·        Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,

·        Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

·        Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în comuna Sânsimion, care vizează în cadrul acestui program în anul 2021 vor fi finanţate lucrările legate de:
·        Construirea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru constituire şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenşă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asitenşă socială şi medicală susţinute de acestea.

5. Suma aprobată pe anul 2021: 50.000,00 lei pentru cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în comuna Sânsimion.

6. Condiţii de participare:
-  Nu se acordă finanţare nerambursabilă pentru parohii care nu au justificat finanţarea nerambursabilă acordată pentru anul precedent, nu au restituit sumele rămase nejustificate (inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere ale acestor sume).

- În cazul solicitărilor de sprijin financiar pentru întreţinere şi funcţionare, unităţile de cult solicitante trebuie să dovedească obligatoriu, că nu dispun de fonduri suficiente proprii pentru funcţionare (unităţi de cult fără venit sau cu venit mic)

- Dosarul întocmit pentru obţinerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriu avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Comuna Sânsimion.

- În cazul arhivelor care funcţionează lângă protopopiate, aceştia trebuie să dovedească cu actul de înfiinţare că acestea aparţin cultelor religioase.

-Cultele religioase au obligaţia să participe cu o contribuţie proprie minimă de 10% în cazul finanţării/sumei alocate mai mici de 100.000 lei, respectiv de 20% în cazul finanţării/sumei alocate mai mari sau egale cu 100.000 lei.

7. Durata programului: anul 2021.
8. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la sediul Primăriei Comunei Sânsimion, localitatea Sânsimion, nr. 219, cod poştal 537285.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 07.06.2021.
Data selecţiei şi evaluării proiectelor: 08.06.2021 – 11.06.2021.
Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Comunei Sânsimion, localitatea Sânsimion, nr. 219, persoana de contact: dna. Sárosi-Kovács Katalin, e-mail: primariass@yahoo.com.

GHidul solicitantului
Cerere tip 2021
 Contract 2021
 
 Declaratie 2021
 
 Declaratie pe proprie raspundere 2021
 
  Regulament 2021
 
cookie warningAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi!