Facebookhuroen
Logo
huroen

Anunţuri achiziţii publice

COMUNICAT DE PRESĂ la sfârşitul proiectului IT” ÎNFIINŢAREA REŢELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE DE GAZE NATURALE ŞI BRANŞAMENTELE ÎN COMUNELE SÂNSIMION ŞI SÂNTIMBRU, JUDEŢUL HARGHITA” Codul MySMIS: 141254

ANUNT DE PARTICIPARE NR. CN1038795 / 28.01.2022

Valoare estimată: 22.101.895,30 RON

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

https://e-licitatie.ro/pub/ notices/c-notice/v2/view/ 10013595


https://ted.europa.eu/udl?uri= TED:NOTICE:50893-2022:TEXT:EN: HTML&src=0
COMUNICAT DE PRESĂ la începutul proiectului IT
 

Comunicat de presă la începutul proiectului Ro

 Comunicat de presă la începutul proiectului Hu


Raport de evaluare servicii de audit financiar


Raport de evaluare servicii de comunicare
Comuna Sânsimion are inteţia de a contracta servicii de pază şi protecţie şi supraveghere a obiectelor aflate pe raza teritorial-administrativă a comunei Sânsimion. 
CPV 79713000-5 SERVICII DE PAZĂ

Condiţii referitoare la contract: achiziţia se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii.
Condiţii de participare: conform documentaţiei de atribuire.
Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare: ofertele se poate depune la registratura Comunei Sânsimion, Comuna Sânsimion , localitatea Sânsimion, strada Principală nr. 219, până la data 24.05.2021 ora 15.00.
Caiet de sarcini
Norme procedurale interne
 
cookie warningAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi!